Přehled produktů

OBILNINY

Pšenice obecná

Pšenice pro potravinářské a krmné účely

Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN 46 1100-2

Příslušná kvalita:
Pšenice potravinářská
Pšenice krmná

Ječmen obecný

Ječmen pro sladovnické a krmné účely

Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN ČSN 46 1100-5

Příslušná kvalita:
Ječmen krmný
Ječmen sladovický

Žito seté

Žito pro potravinářské i krmné účely

Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN 46 1100-4

Příslušná kvalita:
Žito potravinářské
Žito krmné

Triticale

Tritikale pro krmné účely

Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN 46 1100-1

Příslušná kvalita:
Tritikale

Kukuřice

Kukuřice pro krmné účely

Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN 46 1200-6

Příslušná kvalita:
Kukuřice krmná

OLEJNINY

Řepka olejka

Semeno řepky olejky

Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN 46 2300-2

Příslušná kvalita:
Semeno řepky olejné ozimé

Slunečnice

 Semeno slunečnice černé

 Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN 46 2300-6

Příslušná kvalita:
Slunečnice černá

Semeno slunečnice páskované

 Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN 46 2300-6

Příslušná kvalita:
Slunečnice páskovaná

LUSKOVINY

Hrách setý

Zelený
Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN 46 1300-2, -5

Příslušná kvalita: dle nabídkového vzorku

Žlutý
Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN 46 1300-2, -5

Příslušná kvalita: dle nabídkového vzorku

Žlutý půlený
Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Příslušná státní norma: ČSN 46 1300-2, -5

Příslušná kvalita: dle nabídkového vzorku

KRMNÉ KOMODITY

Pšeničné otruby

Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Běžná kvalita

Žitné otruby

Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Běžná kvalita

Krmná mouka

Obchodovatelné minimální množství: 25 t
Běžná kvalita

Krmiva pro zvířata

Zajišťujeme dodávky sojových šrotů jako i mlýnských krmiv vhodných pro zkrmeni jako i k dodávkám k výrobě krmných směsí.Hnojiva a ochrana rostlin

Zaměřujeme se zejména na dusikatá hnojiva.Ale je možnost zajištění vápenatých,fosforečných, draselných či kombinovaných hnojiv.

Hnojiva zajištujeme s dopravou do místa určení. Původ hnojiv je polský.
Nabízíme možnost bartrových obchodů za zemědělské komodity.

Grafika a realizace BONA MEDIA s.r.o.